AGENDA RIA 22.05.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

22.05.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.778/2001, Legea nr.254/2016, Legea nr.160/2011), elaborat de către Agenția Relații Funciare și Cadastru.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Rezervației biosferei „Prutul de Jos” și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediul.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1297/2016 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul materialului reproductiv și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabilește cerințele față de plasarea în carantină a animalelor de acvacultură și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                       Vitalie IURCU