AGENDA RIA 31.07.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activității de întreprinzător

 

31 iulie 2019                                                  ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea proiectului de Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii de vămuire la domiciliu, elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 3 iulie curent, procesul-verbal nr.13/

 

2.Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea, elaborat de Agenția Relații Funciare și Cadastru.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial  pozitiv în ședința GL din 20.03.2019, procesul-verbal nr.6/

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase și a proiectului de lege propriu-zis, elaborate Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

4. Examinarea proiectului Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 10 iulie curent, procesul-verbal nr.14/

 

5.Examinarea proiectului Normelor de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 10 iulie curent, procesul-verbal nr.14/

 

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

           

7.Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Consiliului de administrație pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea autorizației de electrician autorizat, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

9. Examinarea demersului Termoelectrica S.A. referitor la Analiza impactului de reglementare la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice și la proiectului Metodologiei propriu-zise, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

Vicepreședintele Grupului de lucru                                   Vladislav CAMINSCHI

 

  1. Materiale necesare (ANRE)
  2. Materiale necesare (ANRE_2)
  3. Materiale necesare (ARFC)
  4. Materiale necesare (MADRM)
  5. Materiale necesare (SV)