Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Agenția de Investiții din Moldova

Agenția de Investiții, în calitate de autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, este unica instituție mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova pe dimensiunea economică și investițională, fiind administrator al Brandului de Țară pentru buna poziționare pe harta economică globală. 


Agenția elaborează platforme și instrumente de promovare în susținerea mediului de afaceri din Republica Moldova și facilitează dialogul interinstituțional pentru investitorii străini, prin stabilirea de parteneriate de colaborare cu toate grupurile de interes. 

 

Funcțiile Agenției de Investiții:

- Promovarea imaginii țării

- Promovarea exporturilor

- Promovarea turismului

- Susținerea activității investiționale și protejarea investițiilor

- Fortificarea și implementarea diplomației economice

 

Site oficial: http://invest.gov.md/

 

Imagini: 
modelul_costului