AGENȚIA NAVALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Agenția Navală a Republicii Moldova este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, și este succesor de drepturi şi obligații al Instituției publice „Căpitănia portului Giurgiulești” şi al Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”.

 

Agenția Navală a Republicii Moldova are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului naval şi supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a cadrului normativ în acest domeniu pentru asigurarea siguranței navigației pe căile navigabile interne şi în raza portuară, a calității şi inofensivității serviciilor de transport naval şi a navigației în genere.

 

Adresa: MD- 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53 et.5.

Tel/Fax: 0 (22) 73 - 13 - 96

E-mail: info@maradmoldova.md

Site-ul oficial: www.maradmoldova.md

 

Persoană de contact:

Igor Zaharia, director al Agenției Navale a Republicii Moldova.

Telefon: 0 (22) 73 - 12 - 14; e-mail: zaharia.igor@gmail.com