Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Agenția pentru Supraveghere Tehnică are misiunea de asigurare a implementării şi executării prevederilor actelor normative şi documentelor normative în vigoare din domeniul securităţii industriale, ale tratatelor internaţionale din domeniul securităţii industriale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, aceasta efectueaza controlul şi supravegherea tehnica de stat a activităţilor şi/sau a lucrărilor în domeniul securităţii industriale.

 

În vederea realizării misiunii sale, Agenţiei ii revin următoarele atribuții de bază:

 1. supravegherea pieţei materialelor de construcţie şi utilajelor/obiectelor industriale periculoase;
 2. participarea la activitățile comisiilor de atestare a personalului tehnic-ingineresc, a personalului muncitoresc şi a experţilor în domeniul securităţii industriale;
 3. înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, extindere, reconstrucţie, reutilare tehnică, conservare şi lichidare a obiectelor industriale periculoase;
 4. efectuarea controlului respectării condiţiilor de securitate a obiectelor industriale periculoase la care se desfăşoară activităţi şi/sau lucrări care cad sub incidenţa prezentei legi, precum şi a respectării prevederilor actelor legislative, ale altor acte normative şi ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale;
 5. suspendarea lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor de securitate industrială, în cazul în care executarea lor în continuare poate provoca avarii sau pune în pericol iminent şi imediat viaţa şi sănătatea angajaţilor şi/sau a populaţiei;
 6. participarea la lucrările comisiilor de recepţie finală a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente, finanţate din bugetul de stat sau din bugetele locale;
 7. participarea la activităţile comisiilor de cercetare tehnică a cauzelor avariilor la obiectele industriale periculoase;
 8. eliberarea, la solicitarea agentului economic, a permisiunii de executare a lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret, pentru obţinerea (procurarea) de materiale explozive, pentru exploatarea spaţiilor (depozitelor) de păstrare a materialelor explozive;
 9. exercitarea supravegherii asupra respectării de către autorităţile publice, instituţiile, unităţile economice, precum şi de către persoanele fizice a cerințelor privind protecţia civilă;
 10. verificarea gradului de pregătire a specialiştilor din economia naţională şi a persoanelor fizice în materie de apărare împotriva incendiilor;
 11. verificarea modului în care angajatorul respectă legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă.

  

 

Contacte:

MD-2005 mun. Chişinău, str. Cosmonauților 9

tel: (+373 22) 23-80-24, fax: (+373 22) 24-25-84 

email: secretariat@ast.gov.md

 

 

 

modelul_costului