AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Autoritatea Aeronautică Civilă este o autoritate administrativă de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviației civile, și este subordonată Ministerului Economiei şi Infrastructurii.

 

Misiunea Autorității constă în implementarea politicilor în domeniul aviației civile şi supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislației în acest domeniu pentru asigurarea siguranței zborurilor, securității aeronautice, protecției consumatorului şi siguranței ocupaționale.

 

Adresa: MD- 2026, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/2

Telefon: (+373 22) 823 500; 823 523

Fax: (+373 22) 529 118

E-mail: info@caa.gov.md

Site-ul oficial: http://www.caa.md

 

Director al  Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova, Octavian Nicolaescu

Telefon: 0 (22) 823 500; e-mail: dg@caa.gov.md