Titlu

AVIZ DE PRESĂ / Conferință de lansare a Comitetului Național de Facilitare a Comerțului
06/15/2017 - 16:13

15 iunie, Chișinău - Ministerul Economiei invită reprezentanții mass media la Conferința de lansare a Comitetului Național de Facilitare a Comerțului, unde va fi prezentat proiectul Planului Național de Acțiuni de Facilitare a Comerțului,

 

vineri, 16 iunie 2017, ora 10:00, care se va desfășura în sala de ședințe, et.6, clădirea Guvernului (intrarea din str. Bănulescu-Bodoni), în baza legitimației.

 

Conferința de lansare a Comitetului CNFC este organizată de Ministerul Economiei și Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM și va fi prezidată de Viceprim–ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, la care vor participa reprezentanți ai organizațiilor internaționale, BM, USAID, BERD, delegați ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, Uniunii Europene, Ambasadelor acreditate în Republica Moldova, precum și reprezentați ai  instituțiilor guvernamentale și naționale.

 

 

Agenda

Conferinței de lansare a Comitetul Național de Facilitare a Comerțului

               

10:00-10:20     Cuvânt de salut

Octavian CALMÎC - Viceprim-ministru, ministru al Economiei                    

Cecile FRUMAN - Director de Programe Regionale a Grupului Băncii Mondiale Trade & Competitiveness Global Practice

Alex KREMER – Manager de țară, Banca Mondială

Iurie CEBAN - Director adjunct al Serviciului Vamal  

      

10:20-10:40        Prezentarea Planului de acțiuni pentru Facilitare a Comerțului

Mihaela GORBAN - Șef,  Direcţia generală cooperare economică internaţională, Ministerul Economiei

Hana DAOUDI - Ofițer pentru Afaceri Economice, UNECE

Corina COJOCARU – Delegatul de țară pe lângă OMC, Misiunea RM în cadrul OMC

 

10:40-10:55      Sesiune de întrebări-răspunsuri 

 

10:55-11:00      Concluzii              

               

Notă

Proiect Planului Național de Acțiuni de Facilitare a Comerțului a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Acordului de Facilitare a Comerțului în cadrul OMC, Protocolului Adițional 5 din cadrul CEFTA și recomandărilor raportului UNECE.

Acordul OMC privind Facilitarea Comerțului (AFC) a fost aprobat în cadrul Conferinței Ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) de la Bali, în decembrie 2013, Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului aprobat prin Legea nr. 129 din 9 iunie 2016 și prevede asumarea unor angajamente cu caracter obligatoriu pentru toți membrii OMC privind accelerarea circulației, vămuirii și acordării liberului de vamă mărfurilor la traversarea frontierelor.

AFC oferă o oportunitate pentru Republica Moldova de a identifica asistența tehnică și alte resurse necesare pentru punerea în aplicare pe deplin a acestor prevederi.       

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM exercită funcțiile Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului.

Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului, crearea căruia reprezintă un angajament a țării urmare a semnării Acordului OMC privind Facilitarea Comerțului, are menirea să găsească soluții care să ajute Moldova să se integreze în sistemul global comercial.

 Scopul final al activității Comitetului Național privind facilitarea Comerțului din cadrul Consiliului Economic este să ajute instituțiile responsabile de promovarea comerțului (Vama, Agențiile de control fitosanitar, cele de sănătate, de carantină și standardizare) să aibă o viziune comună pentru a implementa o reformă eficientă în domeniu.