Camera de Licențiere

Camera de Licenţiere este organul public de specialitate în subordinea Ministerului Economiei, care implementează politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, conform competenţei, şi care asigură controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile licenţiate, a căror respectare este obligatorie la desfăşurarea genului respectiv de activitate.

 

Camera acordă licenţe pentru genurile de activitate stabilite de lege şi are drept misiune asigurarea respectării riguroase a condiţiilor de licenţiere, necesare pentru practicarea activităţilor de întreprinzător, pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului.