Titlu

Cerințe de eficiență energetică pentru produsele cu impact energetic
03/18/2016 - 15:24

18 martie 2016, Chișinău - Ministerul Economiei a înaintat spre aprobare Executivului în ședința de astăzi 2 proiecte de Hotărâri de Guvern în domeniul eficienței energetice. Un proiect stabilește cerințe de performanță energetică față de unele mărfuri de uz casnic, iar celălalt vizează aprobarea Regulamentelor privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

Proiectul cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1003 din 10 decembrie 2014, stabilește cerințe de performanță energetică față de televizoare, mașini de spălat vesela și frigidere,  prin indicarea informaţiilor standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al acestora pe etichete. De asemenea, sunt introduse cerințe față de informațiile ce trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet a produselor cu impact energetic.

Noile cerințe vor contribui la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2. Utilizarea aparatelor de clase inferioare, de regulă, implică un preț mai mic din start şi o factură la consumul de energie mai mare la utilizarea acestora. Totodată, respectarea cerințelor de informare prin etichetare despre consumul de energie a aparatelor expuse spre comercializare sau chirie, va repune producătorii, importatorii și distribuitorii de produse calitative în cadrul unei concurențe loiale.

Menționăm că Republica Moldova este o țară net-importatoare a produselor vizate. Agenţia pentru Eficienţă Energetică și Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor vor asigura informarea participanților pieții și supravegherea respectării cerințelor de etichetare.

O altă hotărâre a Guvernului are drept scop aprobarea Regulamentelor privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Adoptarea acesteia va contribui la micșorarea consumului de energie, reducerea cheltuielilor pentru consumul surselor energetice şi reducerii emisiilor de CO2.

Cerințele vor fi adoptate în funcție de produs și vor stabili nivelurile minime privind performanța acestuia pentru a reduce impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viață (proiectare, producție, distribuție, eliminare) și vor fi introduse în Moldova treptat.

Amintim că produsele cu impact energetic au o pondere importantă în consumul de resurse naturale și de energie. Crește dotarea utilizatorului final cu produse cu impact energetic (cazane, televizoare, ventilatoare, etc.). Totodată, marea majoritate a categoriilor de produse disponibile pe piață atestă grade diferite de impact asupra mediului, deși produsele prezintă performanțe funcționale similare.

 

Pentru mai multe informații contactați
Serviciul de Comunicare și Relații Publice
al Ministerului Economiei
Tel: 022 250 667/547
E-mail: presa@mec.gov.md