Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Circa 800 km de drumuri au fost reparate cu suportul partenerilor externi
05/08/2020 - 11:54

Republica Moldova a beneficiat de investiții de circa 630 milioane de euro din partea partenerilor externi în proiecte de infrastructură rutieră, începând cu anul 2007 și până în prezent. Din aceste resurse au fost efectuate intervenții la peste 800 km de drumuri. Finanțările au fost acordate țării noastre sub formă de credite și granturi de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD),Banca Europeană de Investiții (BEI), Fondul Investițional de Vecinătate a Uniunii Europene și Comisia Europeană.

În conformitate cu Strategia de Transport și Logistică pe anii 2013-2022, proiectele au urmărit stoparea degradării rețelei de drumuri, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor şi conectarea acesteia la rețelele europene de transport.

La momentul actual, Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin intermediul întreprinderii Administrația de Stat a Drumurilor (ASD), derulează 18 proiecte de reabilitare și construcție a drumurilor naționale, în valoare totală de circa 7 miliarde lei. Proiectele sunt finanțate din resursele Băncii Mondiale, BERD, BEI și Comisiei Europene.

„Suportul financiar acordat de Uniunea Europeană țării noastre în domeniul infrastructurii drumurilor este unul extrem de important. Cetățenii de pe întreg teritoriul țării își doresc și în continuare drumuri moderne, ca deplasările să se desfășoare în siguranță și confortabil, precum și să fie fluidizat traficul din localități odată cu construcția drumurilor de ocolire. Vom munci ca să dezvoltăm infrastructura drumurilor, astfel ca să se bucure toți cetățenii, precum și investitorii”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Menționăm că, rețeaua drumurilor din Republica Moldova include 10 635  km, dintre care 5 857 km de drumuri naționale, 3 708 locale/de importanță raională, și circa 30 000 de drumuri comunale și străzi.

În conformitate cu acordurile de finanțare, Proiectele sunt implementate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii prin intermediul ASD. Ca entitate de implementare, ASD are experiență privind implementarea proiectelor cu sprijinul instituțiilor financiare internaționale. Printre responsabilitățile ASD se numără procedura de licitație, managementul financiar, gestionarea contractelor de lucrări și supervizare, monitorizarea și evaluarea proiectelor și raportarea.

Imagini: 
modelul_costului