Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Competitivitatea industriei IT

Industria TI are potenţialul de a deveni una dintre cele mai dinamice şi productive sectoare economice din Moldova. Mai mult decît atît, industria TI poate deveni un catalizator de creştere, eficienţă şi inovaţie pentru sectoarele economice tradiţionale ale Moldovei şi pentru întreagă societate.

 

În următorii ani, Moldova are capacitatea să accelereze creşterea industriei TI şi să exploateze potenţialul nevalorificat. În acest sens, ne propunem să promovăm ţara noastră ca destinaţie competitivă pentru servicii TI la nivel regional, să creştem ponderea serviciilor TI cu valoare adăugată înaltă, precum şi să creştem productivitatea per angajat în industrie.

 

Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de actualizare a politicilor de susținere a creșterii și diversificării industriei tehnologiei informației (IT). În acest sens, a fost atrasă expertiza externă pentru evaluarea în cadrul proiectelor de consultanță a ecosistemului de inovare digitală și susținere a startup-urilor IT.

 

În rezultatul analizelor efectuate de către experții străini delegați de către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și Compania de consultanță „Avasant”, au fost identificate mai multe constrângeri ale ecosistemului de inovare digitală și susținere a startup-urilor IT. Totodată, s-a constatat că principalele intervenții de politici (curricula IT, parc IT, centre de excelență, facilități IT) prevăzute în Strategia de creștere a competitivității industriei IT pe anii 2015-2021 au fost realizate în mare parte. În același timp, a fost constatată lipsa mecanismelor pentru realizarea eficientă a obiectivelor din Strategie privind promovarea și diversificarea exportului industriei IT, atragerea investitorilor IT, crearea instrumentelor moderne de finanțare a startup-urilor IT. 

 

În legătură cu această, s-a elaborat  Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și  Planul de acțiuni privind implementarea acesteia.

modelul_costului