Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Competitivitatea tarii

În scopul pregătirii strategice a economiei ţării şi proceselor economice pentru implementarea calitativă şi cu succes a viitorului Acord de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv a Acordului privind constituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum şi în scopul intensificării schimburilor comerciale cu partenerii-cheie tradiţionali pentru asigurarea realizării obiectivului de integrare europeană conţinut în Programul de activitate al Guvernului pe anii 2013-2014 „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Guvernul a aprobat la 14.01.2014 Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova.

 

 

Potrivit documentului strategic, competitivitatea urmează să fie considerată atât la nivel macro, cât și la nivel de întreprindere: făcând economia moldovenească și întreprinderile acesteia mai competitive, astfel permițând piețelor locale să reziste presiunile concurențiale adiționale din partea producătorilor UE, și va permite producătorilor autohtoni să găsească sau să extindă piețe noi în UE, exploatând avantajele competitive ale Moldovei. Aceasta poate deschide oportunități economice mai mari pentru agenții economici autohtoni și populație, va contribui la sporirea veniturilor acestora și va stimula eforturile statului în continuarea și diversificarea reformelor.

 

Competitivitatea este strâns legată de costuri. Principalele costuri directe și indirecte, cum ar fi cele de capital, muncă, energie și alte utilități; asigurări și costuri de congestie, sunt critice pentru competitivitatea firmelor moldovenești pe piețele externe, și pe piața internă, care deja are un nivel destul de ridicat de deschidere. Această preocupare este prezentă în Foaia de parcurs, și se conţine în fiecare din componentele sale.

 

Un element important al competitivității este mărimea și structura piețelor pe care întreprinderile operează, ceea ce determină capacitatea lor de a se specializa și exploata economiile de scală, astfel influenţându-şi costurile și productivitatea. În cazul Republicii Moldova, în special datorită ZLSAC, se extinde accesul la piețe externe maturizate și cu potențial enorm de cumpărare și reprezintă un stimulent și substituent al pieței interne de dimensiune mică. Cu toate acestea, dimensiunea și structura pieței interne rămâne crucială și există loc pentru îmbunătățire: este imperativă facilitarea extinderii acesteia și mărirea eficienței ei pentru promovarea competitivității.

 

În timp ce îmbunătățirea eficienței pieței este rezultatul reformelor curente pe termen lung, în domeniul politicii de concurență, de exemplu, Foaia de parcurs își propune să contribuie prin măsuri mai specifice, care sa elimine constrângerile pentru o buna funcționarea a pieței.

 

 

 

ANEXE: 
 
 
modelul_costului