Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

COMUNICAȚII DE URGENȚĂ 112

 

 

Crearea Serviciului 112 și implementarea numărului unic european pentru apeluri de urgență 112 în Republica Moldova este una din prioritățile care urmăreşte obiectivul de a asigura un nivel sporit de siguranţă şi protecţie a populaţiei pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 

Activitatea Serviciului 112 este în principal reglementată de următoarele acte normative:

  • Legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;
  • Hotărârea Guvernului nr. 241/2016 cu privire la aprobarea Programului naţional privind implementarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;
  • Hotărârea Guvernului nr. 242/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă;
  • Hotărârea Guvernului nr. 243/2016 privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;
  • Hotărârea Guvernului nr. 647/2018 privind aprobarea Regulamentului de interacțiune între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și serviciile specializate de urgență.
  • Hotărârea Guvernului nr. 244/2016 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1207/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.lui nr. 647/2018 privind aprobarea Regulamentului de interacțiune între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și serviciile specializate de urgență.

 

La 29 martie 2018 Serviciul 112 a devenit funcțional pe întreg teritoriul țării, asigurînd un „ghișeu unic” pentru preluarea și gestionarea apelurilor de urgență, coordonarea şi sincronizarea activităţilor serviciilor specializate de urgență (pompieri, poliția, ambulanța), alertarea şi implicarea simultană a acestora.

Utilizarea eficientă a capacităţilor infrastructurii moderne de comunicaţii electronice şi asigurarea serviciilor specializate de urgenţă cu informaţiile necesare a permis majorarea considerabilă a vitezei de reacţionare la apelurile de urgență.

În cadrul Serviciului 112 funcționează două Centre de preluare a apelurilor de urgență, care sunt complet operaționale și asigură preluarea și procesarea apelurilor de urgență.

Numărul 112 este gratuit și disponibil 24 din 24 de ore de pe orice telefon fix sau mobil și trebuie să fie apelat atunci când este necesară intervenţia serviciilor specializate de urgenţă (pompieri, poliția, ambulanța) pentru soluționarea situaţiilor în care există un risc asupra vieții, sănătății populației, proprietății sau mediului.

Utilizarea numărului unic european de apelare a serviciilor de urgenţă  112 a permis organizarea eficientă a serviciilor de urgență pe întreg teritoriul țării conform cerințelor Uniunii Europene. În cadrul Serviciului 112 este implementată localizarea geografică a apelantului și digitizarea tuturor proceselor ce a ridicat eficiența rețelelor și serviciilor, Serviciul 112 din Moldova fiind inclus în Top 10 țări care au sisteme avansate de localizare a apelanților în cazurile de urgență.

modelul_costului