Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Conferinţa organizată de ODIMM „Împreună creăm viitorul acasă!”

La 31 ianuarie a avut loc conferinţa „Împreună creăm viitorul acasă!”, dedicate rezultatelor Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” pentru anul 2013.În cadrul conferinței Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) a prezentat rezultatele programului.
În deschiderea evenimentului, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a reiterat rolul și importanța Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) ca instituție implementatoare a politicilor și programelor de dezvoltare a sectorului ÎMM. În opinia sa, ODIMM reprezintă o interfață între Ministerul Economiei și mediul de afaceri, de aceea, nu întimplător anume ei i s-a încredințat soluţionarea uneia din cele mai mari provocări – crearea condiţiilor de dezvoltarea a afacerilor acasă pentru migranţii moldoveni. Conform datelor raportului, prezentat de Iulia Iabanji, directorul ODIMM, de la lansarea Programului PARE 1+1 în 2010 până în prezent, echipa ODIMM a oferit consultaţie pentru 8000 migranţi şi rude de gradul întâi ale acestora. În cadrul Programului au fost organizate 33 cursuri de instruire antreprenorială, la care au participat cca 600 lucrători migranţi şi/sau rude de gradul I. În această perioadă ODIMM a încheiat cumulativ 313 contracte de finanţare nerambursabilă cu antreprenori din toate raioanele ţării. Acestea vizează investiţii în valoare totală de peste 193,6 mil. lei.

Subscribe to Agenda