Titlu

Consiliul S.A. „RED-Nord” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general
10/24/2019 - 16:38

Consiliul S.A. „RED-Nord” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general al Societății pe acțiuni „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății; Curriculum Vitae; copia de pe buletinul de identitate; copia de pe diploma de studii; referințe profesionale (nu mai puțin de două); cazierul judiciar; declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de director general al Societății, conform anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. „RED-Nord”; copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate; certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

 

Documentele de participare la concurs trebuie depuse la sediul societății: municipiul Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” la Secretarul Consiliului societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, adresa municipiul Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, biroul 357.

 

Persoana de contact: Secretarul consiliului, Maxim Negru, +373 680 84 982; maxim.negru@rednord.md.

 

Termenul limită de depunere a documentelor: 5 noiembrie 2019, ora 16.00.