Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Conținut și servicii electronice

Conţinutul digital şi serviciile electronice sunt factorii esenţiali care oferă beneficii pentru societate şi economia ţării şi reprezintă o sursă potenţială majoră de noi locuri de muncă şi creştere economică.

Conţinutul digital și serviciile electronice reprezintă unul din cei trei piloni, necesari pentru dezvoltarea societăţii informaţionale. În sensul Strategiei Moldova digitală 2020, conținutul digital este definit ca orice informaţie în format electronic supusă următoarelor procese: crearea, colectarea, administrarea, procesarea, stocarea, diseminarea, accesarea, utilizarea şi reutilizarea, desfiinţarea.

a. În plin proces este implementarea Cadrului de Interoperabilitate Guvernamental. Faptul se datorează în special instituţiilor publice, care au devenit mai receptive şi plasează informaţia de interes public pe portalul datelor deschise. Până în prezent au fost înregistrate peste 3.2 milioane de tranzacții /operațiuni de schimb de date între autoritățile participante. În decembrie 2015 a fost lansat centrul de date modular în cadrul proiectului MCloud. Către finele anului 2016, 38 instituții publice, dintre care 36 - autorități APC, și-au migrat sisteme informaționale pe platforma MCloud.

b. Lansat portalul datelor deschise. 72% din autoritățile APC plasează seturi de date deschise pe portalul datelor deschise (www.date.gov.md). Activitatea este una continua. Până la 31.12.2016 au fost publicate pe portal 937 seturi de date de către 48 autorități APC. De la lansare (2011) până la finele a. 2016, pe portal au fost înregistrate peste 2,4 milioane descărcări de seturi de date de pe portal. cca 335,000 vizite, peste 241,425 utilizatori unici.

c. Adoptat cadrul legal privind semnătura și documentul electronic (Legea 91 din 29.05.2014).

Link: http://egov.md/ro

modelul_costului