Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Controlul sanitar-veterinar și fitosanitar la importul de produse de origine animală în Republica Moldova
05/04/2017 - 08:18

4 mai, Chișinău – La Ministerul Economiei a avut loc masa rotundă cu genericul ”Cerințe sanitar veterinare aplicate la importul de produse de origine animală în Republica Moldova”, la care au participat reprezentanții asociațiilor și oamenilor de afaceri ce importă produse de origine animală.

 

În cadrul mesei rotunde au fost discutate subiectele ce țin de angajamentele Republicii Moldova față de transpunerea și implementarea directivelor Acordului de Asociere RM-UE și aspectele ce țin de importul produselor de origine animalieră în Republica Moldova. Acordul stabilește mecanismul simplificat de echivalare la normele europene, pentru țările membre, ce permite circulația mărfii fără taxe vamale, doar se aplică măsuri de politică comercială, ca certificarea, verificarea calității, auditurile vamale, etc.

 

Viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a menționat că siguranța alimentară este un sector important pe agenda de reforme a Guvernului. În acest context, sunt depuse eforturi consolidate prin ajustarea cadrului legislativ național şi transpunere a peste 240 de acte UE. Acțiunile întreprinse pe dimensiunea dată au impact asupra bunăstării cetățenilor și dezvoltării economice a țări, precum şi a relațiilor comerciale cu UE.

 

În 2016 exporturile din țările UE au constituit 65,1%, importurile 49%. Daca Republica Moldova va extinde exportul de produse de origine animaliera, ceea ce-și propune Guvernul l-a momentul actual, atunci exporturile s-ar putea majora cu 15-16%. Importul de produse de origine animaliera realizat pe parcursul anului trecut din UE a constituit 67,4 mln.USD, din tarile CSI - 40.7 mln.USD, din Turcia - 0,21 mii dolari SUA.

 

 

Importul se efectuează prin 10 posturi de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră. La momentul actual cu suportul Băncii Mondiale au fost date în exploatare 3 posturi de control sanitar veterinar și fitosanitar dotate cu cele necesare pentru efectuarea controlului în punctele de trecere a frontierei de stat (Tudora, Criva și Giurgiulești), iar postul Leușeni urmează a fi dat în exploatare până la finele lunii mai, a specificat Octavian Calmîc.

 

Pe parcursul mesei rotunde au fost analizate dificultățile și problemele întâlnite de către agenții economici la importul și exportul de produse de origine animalieră, precum și riscul că fluxul masiv de mărfuri din diferite țări non UE să creeze probleme suplimentare producătorilor autohtoni.

 

 

În final, Viceprim-ministrul a reiterat că odată cu consolidarea infrastructurii la posturile vamale de trecere a frontierei și a capacitaților instituționale de intervenție a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Republica Moldova va reuși sa asigure calitatea produselor importate pe piața interna, precum și conformarea produselor exportate la cerințele piețelor de desfacere.

Imagini: 
modelul_costului