Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Diplomația economică

Urmare a Hotărîrii Guvernului Nr. 511 din 25.04.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investițiilor şi  promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, a fost semnat Ordinul Comun MEC-MAEIE cu privire la realizarea priorităţilor diplomaţiei economice, optimizarea şi eficientizarea activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile publice.

 

Instituțiile partenere pentru realizarea priorităților diplomației economice:

 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

http://www.mfa.gov.md/politica-economica-externa/

 

Agenția de Investiții

http://invest.gov.md/

 

Materiale relevante:

 

Ordinul nr.199 din 16.10.2020 cu privire la regulamentul de selectare a funcționarului public pentru detașare în cadrul Biroului (secției) comercial-economic(e) a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare (11.11.2020)

 

Ordin comun MAEIE-MEI cu privire la aprobarea indicatorilor de performanta individualizati pentru evaluarea activitatii BCE-urilor din cadrul MDOC_09.08.2018 (13.08.2018)

 

Lista Birourilor (secțiilor) comercial-economice ale Republicii Moldova peste hotare.

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 182 din  16.03.2010 cu privire la aprobarea structurilor, efectivelor de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în valută străină ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare.

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 413 din  09.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind birourile (secţiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare

 

modelul_costului