DIRECŢIA POLITICI ȘI REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE ȘI ECONOMIEI DIGITALE

     Misiunea Direcţiei politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale constă în elaborarea politicilor publice eficiente şi analiza situației curente din domeniile societăţii informaţionale, tehnologiei informaţiei, economiei digitale, securității cibernetice și guvernanței Internetului, care să răspundă provocărilor identificate.

 

     Funcţiile de bază:

 

     1) promovarea politicilor în domeniile societăţii informaţionale, tehnologiei informaţiei, economiei digitale, securității cibernetice și guvernanței Internetului;

     2) elaborarea cadrului legislativ-normativ în domeniile societăţii informaţionale, tehnologiei informaţiei, economiei digitale, securității cibernetice și guvernanței Internetului.

 

Direcţia politici și reglementări în domeniul societății informaționale și economiei digitale are în structura sa: Secţia securitate cibernetică şi internet.

 

Șef Direcție – Andrei CUȘCĂ

tel.: (+373 22) 250 557

e-mail: andrei.cusca@mei.gov.md

 

Consultant principal -  Oxana Rusanovschi

tel.: (+373 22) 250 636

e-mail: oxana.rusanovschi@mei.gov.md

 

Consultant principal - Sergiu Florea

tel.: (+373 22) 250 618

e-mail: sergiu.florea@mei.gov.md

 

Consultant superior -Isae Spînu

tel.: (+373 22) 250 618

e-mail: isae.spinu@mei.gov.md