DIRECȚIA URBANISM, CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE

Direcția urbanism, construcții și locuințe este subdiviziunea funcțională din structura organizatorică a Ministerului Economiei și Infrastructurii și este coordonator și promotor al politicilor în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor.

Direcția urbanism, construcții și locuințe are în subordine următoarele subdiviziuni:

  • Secția politici în urbanism;
  • Secția politici și reglementări tehnice în construcții.

 

Lista colaboratorilor Direcției urbanism, construcții și locuințe:

 

Șef Direcție - Mihail LUPAȘCU

tel.: (+373 22) 250 676

e-mail:  mihail.lupascu@mei.gov.md

 

Consultant principal - Serghei Munteanu

tel.: (+373 22) 250 537

e-mail: serghei.munteanu@mei.gov.md

 

Consultant principal - Alexandru Leonte 

tel.: (+373 22) 250 537

e-mail: alexandru.leonte@mei.gov.md

 

Consultant principal - Liubovi Neaga

tel.: (+373 22) 250 684

e-mail: liubovi.neaga@mei.gov.md

 

Consultant principal - Angela Mazîlu

tel.: (+373 22) 250 678

e-mail: angela.mazilu@mei.gov.md

 

 Actualizat la data 29.05.2020