Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

ECOSISTEMUL IT ȘI INOVARE DIGITALĂ

Guvernul Republicii Moldova pune accent deosebit pe consolidarea creșterii industriei IT precum și pe extinderea potențialului acesteia. Vectorul dat este clar conturat de documentele strategice precum Strategia Națională “Moldova Digitală-2020” și Strategia de creștere a competitivității industriei IT, care fixează prioritățile și intervențiile în acest sens.

Recunoscând legătura strânsă dintre industria IT și inovarea, o evaluare holistică prin intermediul obiectivelor critice ale părților interesate a fost realizată pentru a debloca și a consolida în continuare oportunitățile economice și sociale. În acest scop, o viziune clară asupra provocărilor și oportunităților cu care se confruntă în prezent industria IT a fost generată cu suportul expertizei internaționale prin evaluarea de țară, dedicată "Cadrului național pentru inovare digitală", realizată de experții Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, și a studiului elaborat de Compania de consultanță „Avasant”.

Aceste recomandări specifice privind politicile, programele si proiectele în sector vor servi drept instrument de referință pentru a susținere inovarea TIC și drept rezultat va facilita transformarea Republicii Moldova intr-un potențial hub pentru tehnologiile emergente bazat pe ecosistemului digital de inovare.

Listă documente:

 

 1. „ICT Centric Innovation Ecosystem Country Review: Republic of Moldova”, International Telecommunications Union

 

 2. „IT Sector Strategic Roadmap for Moldova, Avasant

modelul_costului