Eficiență energetică și Surse de Energie Regenerabile

Energia regenerabilă şi eficienţa energetică sunt printre principalele obiective ale Strategiei energetice a RM până în 2030 care vor contribui atât la securitatea aprovizionării cu energie, cât şi la durabilitatea mediului înconjurător şi la combaterea schimbărilor climaterice, obiective comune cu cele urmărite de Comunitatea Energetică Europeană, la care RM este parte.

 

Pentru asigurarea cadrului legislativ și normativ în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie de la începutul anului 2015 a continuat procesul de elaborare și promovare actelor normative în domeniu. În acest sens, s-au întreprins măsuri aferente promovării proiectului de lege privind promovarea energiei din surse regenerabile; elaborarea proiectelor a 11 regulamente privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic; elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la certificarea instalațiilor SER de capacitate mică, etc.

 

În vederea contabilizării măsurilor destinate reducerii intensității energetice și a consumului specific de energie în toate sectoarele economiei naționale, precum și valorificării surselor regenerabile de energie, au fost elaborate rapoartele privind implementarea Planurilor naționale de acțiuni în domeniul eficienței energetice (PNAEE) și în domeniul energiei din surse regenerabile (PNAESR).

 

Implementarea proiectelor de eficiență energetică (EE) și valorificare a surselor de energie regenerabile (SER) constitue o prioritate. În acest sens, la data 23.02.2015 Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE) a aprobat spre finanțare 19 proiecte de eficiență energetică pentru obiective din sectorul public, în valoare de 46 034,376 lei, dintre care 33 906,275 lei constituie contribuția FEE. Așadar, întru asigurarea continuității finanțării proiectelor în domeniul EE și valorificării SER, FEE a semnat 66 contracte de grant, valoarea contractuală a cărora constituie 155 221 928 lei, iar contribuția Fondului - 113 605,422 lei.

 

Proiecte de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabile urmează a fi implementate în cadrul Proiectului „Energie și Biomasă în Moldova”, ediția a II-a, cu un buget de 9,41 mil. Euro, acordați de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în perioada 2015-2017. Ediţia a II-a a Proiectului își va extinde aria de activitate în regiunea transnistreană și în orașele mici, unde va instala centrale termice moderne pe biomasă în instituțiile publice.

 

Pentru dezvoltarea proiectelor de eficiență energetică și de mediu, la 14.05.2015 a fost ratificat Acordul de contribuție dintre Guvernul Republicii Moldova și BERD cu privire la participarea țării noaste la Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P). Prin participarea Republicii Moldova la acest Fond, autoritățile administrative centrale și locale vor avea acces la fondurile E5P în valoare de circa 11-20 mil. Euro, acordate în formă de grant, dar și la 100 mil. Euro sub formă de credit pentru dezvoltarea proiectelor de eficiență energetică și mediu.