Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Elaborarea proiectului de lege privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, prin transpunerea Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor

modelul_costului