Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (inclusiv modificarea şi completarea Legii nr.422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor)

modelul_costului