Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Elaborarea proiectului documentului normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei

modelul_costului