Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind recipientele simple sub presiune” prin transpunerea Directivei 2009/105/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 Septembrie 2009 referitoare la r

modelul_costului