Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor Hotărîri ale Guvernului (nr.936 din 2011 şi nr.597 din 2012)

modelul_costului