Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea metodologiei sectoriale de planificare a activităţii de control desfăşurate de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase

modelul_costului