Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea unor Hotărîri ale Guvernului

modelul_costului