Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Elaborarea proiectului legii privind asigurarea de răspundere pentru pagubele cauzate în procesul exploatării obiectelor industriale periculoase

modelul_costului