Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Energetică

Viziunea Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sistemului energetic este expusă în Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, care a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 102 din 05.02.2013.

 

Documentul reflectă problemele prioritare ale ţării, care solicită soluţii rapide şi o redimensionare a obiectivelor în conformitate cu necesitatea realizării unui echilibru optim între resursele interne (atât cele utilizate în prezent, cât şi cele previzionate) şi necesităţile de urgenţă ale ţării, obiectivele Uniunii Europene şi ale Comunităţii Energetice şi ţintele naţionale, obligaţiile internaţionale privind tratatele, acordurile şi programele (inclusiv politica de vecinătate) la care Republica Moldova este membră. 

 

Principalele obiective ale documentului strategic sunt: 

 

1. Securitatea aprovizionării cu energie.

2. Crearea pieţelor concurenţiale şi integrarea lor regională şi europeană.

3. Durabilitatea mediului şi combaterea schimbărilor climatice.

 

Strategia energetică a Republicii Moldova vizează anul 2020 drept anul integrării depline în piaţa internă de energie a UE. În conformitate cu acest obiectiv, legislaţia ţării va fi în timp util armonizată cu acquis-ul Comunităţii Energetice şi să fie convergentă cu acquis-ul UE, asigurându-se astfel compatibilitatea juridică şi de reglementare cu aceste pieţe.

 

În contextul dezvoltării sectorului energetic este implementat și Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015, aprobat de Guvern prin Hotărârea Nr. 833 din 10.11.2011. Acest plan vine să asigure implementarea Legii cu privire la eficienţa energetică, aprobată în iulie 2010. Planul are la bază Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020, care stabileşte cadrul general cu obiective pe termen lung, urmând a fi sprijinit, la fiecare trei ani, prevede acţiuni şi măsuri prioritare în vederea atingerii a obiectivului intermediar de 9% economii de energie către anul 2016 şi al obiectivului naţional de 20% economii de energie către anul 2020.

 

 

modelul_costului