Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Fabricat în Moldova 2014

În cadrul expoziției Fabricat în Moldova Ministerul Economiei a organizt mai multe prezentări, conferinţe şi mese rotunde.
Strategia inovațională a Republicii Moldova a fost prezentată la 29 ianuarie, 2014, în cadrul unei mese rotunde organizate de Ministerul Economiei cu genericul ”Politicile actuale în domeniul activității de inovare și transferului tehnologic în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare a Republicii Moldova”.
Tot în cadrul Fabricat în Moldova a avut loc prezentarea perspectivelor dezvoltării comerțului exterior în contextul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, cu participarea specialiștilor Ministerului Economiei.

Subscribe to Agenda