Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Hotărîri de Guvern

 1. Hotărârea Guvernului nr. 78 din 12.02.2020 privind implementarea unor acțiuni pentru finalizarea procesului de tranziție la televiziunea digitală terestră
 2. Hotărârea Guvernului nr. 974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova. Monitorul Oficial Nr. 157-159 din 19.08.2008
 3. Hotărârea Guvernului nr. 629 din 5 iulie 2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru realizarea acestuia, Monitorul Oficial Nr. 256-265 din 13.07.2018
 4. Hotărârea Guvernului nr.129 din 07.02.2018 cuu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social, Monitorul Oficial Nr. 40-47 din 09.02.2018
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 13.04.2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013 cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020, Monitorul Oficial nr. 31-35 din 15.02.2013
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 1457  din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale, Monitorul Oficial nr. 24-29 din  27.01.2017
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1226 din 09.11.2016 cu privire la standardele de calitate în ceea ce privește serviciul poștal universal, Monitorul Oficial nr. 388-398 din 11.11.2016
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1254 din 10.11.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mărcile poștale, efectele poștale și ștampilele poștale speciale ale Republicii Moldova, Monitorul Oficial nr. 206-207 din 18.11.2008
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 1454  din  30.12.2016 cu privire la aprobarea caracteristicilor rețelei poștale publice a furnizorului de serviciu poștal universal, Monitorul nr. 19-23 din 20.01.2017
 11. Hotărârea Guvernului nr.34 din 30.01.2019 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”, Monitorul Oficial Nr. 59-65 din 22.02.2019
 12. Hotărârea Guvernului nr. 643 din 17.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Monitorul Oficial Nr. 388-392 din 27.12.2019 
 13. Hotărârea Guvernului nr. 644 din 17.12.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”, Monitorul Oficial Nr. 388-392 din 27.12.2019

 

 

Actualizat 03.02.2020

modelul_costului