Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

INDUSTRIA IT

Documentul de politici ce vine sa susţină eforturile de dezvoltare a sectorului industriei tehnologiei informaţiei în Republica Moldova este Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 904 din 24.09.2018. Scopul Strategiei constă în formarea unei industrii TI competitive pe plan regional şi internaţional, bazate pe cunoaştere şi inovaţii, în care companiile creează valoare adăugată şi oferă produse şi servicii complexe, integrând rezultatele cercetării şi dezvoltării.

 

O inițiativă majoră ce reiese din această abordare strategică vizează mediul de afaceri favorabil pentru businessul IT. Aici intervenția propusă de noi e Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 77 din 21.04.2016). Elementul cheie al Legii îl constituie implementarea modelului inovativ de impozitare prin aplicarea unui impozit unic în mărime de 7% pentru rezidenții parcurilor IT, cu mecanisme simple şi clare de administrare. Parcurile vor oferi un regim „virtual de funcționare”, iar rezidenții vor putea realiza genurile sale de activitate și face uz de facilitățile acordate, chiar și din propriile oficii sau reședințe, după o înregistrare corespunzătoare. Acest lucru va permite legalizarea afacerilor, a salariilor și în final creșterea bazei impozabile de pe o industrie cu o valoare adăugată înaltă și cu locuri de muncă cel mai bine plătite.

 

Urmare analizelor efectuate, s-a reușit extinderea până în anul 2020 a facilităților fiscale curente pentru angajații companiilor IT. Astfel, se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii companiilor IT a căror activitate de bază este realizarea de programe. Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil.

 

 

 

Documente de referință:

  1. Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și  Planul de acțiuni privind implementarea acesteia
  2. Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației 
  3. IDC - Moldova IT Players Priming for Worldwide Presence
modelul_costului