Institutul Naţional de Metrologie

Institutul Naţional de Metrologie (INM) are misiunea de a asigura trasabilitatea şi respectiv, credibilitatea la nivel regional şi internaţional a măsurărilor efectuate în Republica Moldova.

 

În acest scop, cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi asistenţa Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii a Băncii Mondiale, laboratoarele INM au fost dotate cu echipamente de măsurare, iar specialiştii metrologi, au beneficiat de instruiri specializate şi transfer de experienţă cu instituţii de metrologie, competenţa cărora este recunoscută la nivel internaţional.

 

Actualmente, INM prezintă o structură complexă, compusă din 7 laboratoare ce constituie capacitatea de bază a instutiţiei, de rând cu celelalte departamente necesare pentru organizarea şi realizarea programelor de cercetare, menţinere şi dezvoltare a bazei naţionale de etaloane.

 

Acţionând în conformitate cu misiunea sa, echipa INM realizează un spectru larg de activităţi pentru care utilizează echipamente performante, aplică tehnici de măsurare şi cercetare adecvate şi se află într-un proces de educaţie continuu.

 

În cadrul COOMET și EURAMET, organizaţii regionale de metrologie recunoscute la nivel internaţional, efectuează măsurări şi schimb de experienţă cu colegii din Germania, România, Slovacia, Rusia, Georgia, Ucraina şi alte state. Comunicarea cu colegii metrologi din alte state este o modalitate eficientă de actualizare a cunoştinţelor.

 

Prin implementarea la nivel naţional a celor mai noi tehnici de măsurare, INM urmăreşte obiectivul de asigurare a dreptului consumatorilor de a achita strict volumul produselor consumate, de a asigura calitatea şi inofensivitatea produselor alimentare, siguranţa produselor farmaceutice, etc.

 

Actualmente nu există procese de producere care să nu implice măsurări. În cazul produselor alimentare, diverse tipuri de măsurări asigură dozarea exactă a componentelor din care este compus produsul, iar în cazul produselor preambalate, mijloacele de măsurare asigură volumul exact al produsului indicat pe ambalaj. În domeniul materialelor de construcţie există alte tipuri de măsurări, care asigură dozarea corectă a componentelor betoanelor şi de calitatea cărora depinde direct fiabilitatea construcţiilor. Acelaşi lucru îl constatăm şi în cazul producerii medicamentelor, în industria constructoare de maşini, în cazul industriei petroliere sau oricare altă producere.

 

Evoluţia tehnologiilor este imposibilă fără măsurări exacte, de aceea cu cât produsul este mai avansat din punct de vedere tehnologic, cu atât cerinţele faţă de exactitatea măsurărilor sînt mai ridicate. În acest sens, INM urmărește scopul de a pune la dispoziţia mediului de afaceri cunoştinţele, experienţa şi capacităţile tehnice de care dispun. Depun eforturi pentru a dezvolta comunicarea cu operatorii economici şi țin să lărgească spectrul activităţilor pentru a contribui la dezvoltarea economiei naţionale.

 

Lista etaloanelor naţionale (conform situației din 01.02.2020)

 

Contacte:

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău MD2064, Str. Eugen Coca nr. 28

tel.: (+373) 22-903-100

fax: 022 903 111

E-mail: office@metrologie.md

www.metrologie.md 

 

Actualizat la data de 25.11.2019