Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Întreprinderile se vor putea asocia cu instituțiile științifice în cadrul clusterelor inovaționale
01/27/2016 - 16:20

27 ianuarie 2016, ChișinăuMinisterul Economiei a înaintat, astăzi, Guvernului pentru aprobare un șir de completări la Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”, care au în vedere interconectarea întreprinderilor cu centrele de cercetare și inovare și autoritățile publice locale.

 

Având în vedere că, actualmente în Republica Moldova cooperarea asociaţiilor de business cu centrele universitare şi de cercetare în clustere inovaţionale este minimă, propunerile Ministerului Economiei  la Strategia inovaţională vor accelera procesul de dezvoltare a acestor platforme industriale, vor creşte competitivitatea mediului de afaceri și valorificarea potenţialului inovațional existent prin schimb de cunoştinţe şi transfer tehnologic.

 

Modificările efectuate urmăresc promovarea iniţiativelor clusteriale de asociere a întreprinderilor, instituţiilor de cercetare ştiinţifică, universităţilor şi altor organizaţii, activitatea cărora este concentrată pe inovare.  Cooperarea acestora va permite de a spori avantajele competitive ale întreprinderilor, revitalizarea regiunilor şi susţinerea sectoarelor industriale.

 

Imagini: 
modelul_costului