Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Întrevedere cu reprezentanții GIZ

Întrevederea viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, cu reprezentanții Asociației germane pentru dezvoltare GIZ și ai Universității tehnice din Ilmenau, aflate în vizită la Chișinău.n În cadrul întrevederii s-a discutat despre lansarea Centrul de instruire activă (CITA) a forței de muncă, în orașul Strășeni în septembrie 2014.
GIZ și-a manifestat acordul prealabil pentru suportul costurilor financiare legate de dotarea cu echipament modern a sălilor de curs și laboratorului, asigurarea cu soft-uri și programe specializate, amenajarea spațiilor de instruire practică în cadrul centului. GIZ este dispusă să acopere costurile legate de dotarea tehnică modernă, în sumă de cca. 2 mln. euro sub forma unui grant.
Centrul de instruire activă, situat în cadrul platformei industriale de la Strășeni, va instrui anual peste o mie de muncitori calificați și circa 100 de manageri operaționali pentru companiile industriale rezidente ale Zonei Economice Libere Bălți, inclusiv sub-zona Strășeni, dar și pentru alte companii care vor dori să participe la noul sistem de instruire.

Subscribe to Agenda