Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

IT Viza

A fost adoptată inițiativa IT visa (Legea nr.121 din 23.07.2017) - ce a creat unu cadru legal facil în domeniul migrațional pentru anumite categorii de persoane care activează în domeniul IT – persoane cu funcție de conducere, investitori și specialiști de înaltă calificare, în vederea accesului și aflării acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Eliminarea barierelor pentru investitori străini și forța de muncă calificată în domeniul IT (cetățeni străini), contribuie la atragerea investiţiilor străine, precum şi crearează un mediu propice pentru dezvoltarea industriei IT, dezvoltă noi competenţe şi cunoştinţe, inovare şi oportunităţi economice sporite.

 

În urma modificărilor şi completărilor Legeii nr. 200  din  16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, şi în conformitate cu prevederile art. III din Legii nr.121 din 23.07.2017 privind completarea unor acte legislative, a fost creată Comisia de examinare și evaluare a solicitărilor rezidenților parcului pentru tehnologia informației în vederea acordării avizului pentru dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova și pentru acordarea/prelungirea dreptului de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova (Ordinul MEI nr. 75 din 28.03.2019 se anexează).

Comisia reprezintă un organ colegial, abilitat cu atribuții privind examinarea și evaluarea solicitărilor rezidenților parcului pentru tehnologia informației în vederea emiterii avizului necesar pentru acordarea dreptului de aflare temporară în Republica Moldova, acordarea/prelungirea dreptului de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova, următoarelor categorii de persoane, așa cum sunt acestea definite în Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, cu modificările și completările operate prin Legea nr.121 din 23.07.2017 privind completarea unor acte legislative:

 

1) persoane cu funcţii de conducere a unei persoane juridice în domeniul tehnologiei informației (se acordă pentru o perioadă cumulativă de pînă la 4 ani, cu drept de prelungire, după caz, pe o nouă perioadă de 4 ani);

2) specialiști în domeniul tehnologiei informației (se acordă pentru o perioadă cumulativă de pînă la 2 ani, cu drept de prelungire, după caz, pe o nouă perioadă de 2 ani);

3) specialişti străini în domeniul tehnologiei informaţiei (se acordă pentru o perioadă de pînă la 90 de zile calculate cumulativ pe parcursul oricărei perioade de 6 luni).

 

Avizele Comisiei poartă un caracter de recomandare pentru organul abilitat cu dreptul de acordare a permiselor de ședere pe teritoriul Republicii Moldova (Biroul Migraţiei şi Azil).

         Rezidentul parcului pentru tehnologia informației, care intenționează să invite una sau mai multe persoane vor completa o solicitare, şi o expediază secretarului comisiei în format electronic la adresa inga.ciobanu@mei.gov.md la care anexează următoarele documente:

 

  • demersul privind intenția de a invita una sau mai multe persoane (conform modelului);
  • copia actelor de identitate ale persoanei;
  • copia actelor ce confirmă calificarea și/sau certificarea persoanei.

 

Date de contact:    inga.ciobanu@mei.gov.md

                            tel.:  (+373) 22 250 618

                            

 


 

Documente:

 

 

 

modelul_costului