Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

La Chișinău s-au desfășurat lucrările Comisiei Mixte moldo-italiene în domeniul transportului rutier internațional
04/18/2019 - 12:59

Eficientizarea mecanismului privind autorizarea serviciilor regulate de transport persoane a reprezentat subiectul sesiuni Comisiei interguvernamentale moldo-italiene în domeniul transportului rutier internațional, desfășurată la Chișinău, în perioada 16-17 aprilie. Delegația Republicii Moldova, a fost condusă de Secretarul de Stat pe domeniul transporturilor, Serghei Bucataru, iar delegația părții italiene a fost reprezentată de  Massimo Costa, Șef al Unității Internaționale de Transport Rutier de Marfă al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor.

Părțile au menționat că, lucrările Comisiei reprezintă o oportunitate de a promova și intensifica relațiile în domeniul transportului rutier internațional de persoane dintre Republica Moldova și Republica Italiană în interesul operatorilor de transport.

În cadrul sesiunii, s-a convenit ca cererile privind autorizarea serviciilor regulate de transport persoane, trebuie să fie depuse de către ambii operatorii de transport concomitent la ministerul competent al fiecărei Părți. Totodată, membrii delegației vor comunica întreprinderilor și asociațiilor că cererile privind deschiderea curselor regulate, trebuie depuse la sediul instituțiilor competente ale Părților, iar la deschiderea curselor regulate, operatorii de transport vor prezenta setul de acte stabilit în cadrul întâlnirii tehnice din data de 3-4 mai, 2017.

De asemenea, atunci când unul dintre operatorii de transport nu întrunește cerințele legale stabilite, partenerului acestuia i se va oferi o perioadă de 30 zile calendaristice pentru identificarea altui partener, fără a pierde aprobarea cererii pe parcursul perioadei menționate. Această posibilitate poate fi utilizată maxim de două ori, dacă perioada acordată expiră, dreptul de deservire a cursei se abrogă.

În cadrul discuțiilor, membrii delegațiilor au analizat modul în care se desfășoară transportul rutier internațional și dificultățile care au apărut în cooperarea bilaterală, în scopul identificării unor soluții eficiente, pentru operatorii de transport a celor două țări.

Imagini: 
modelul_costului