Titlu

La Chișinău s-a desfășurat cea de-a IV-a Reuniune a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă
07/10/2019 - 17:09

Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat cea de-a IV-a Reuniune a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă (TSD). În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și experți din Uniunea Europeană.

 

Experții europeni au apreciat progresele înregistrate de țara noastră privind transpunerea legislației europene la cea națională, precum și reformele demarate în sectoarele de referință. Aceștia au menționat că Moldova trebuie și în continuare să depună eforturi pentru ca legislația în domeniul muncii să fie aliniată la standardele UE, în conformitate cu Acordul de Asociere RM-UE.

 

Cu privire la schimbările climatice, UE a informat despre viziunea Comisiei Europene, și anume – Europa să devină prima economie majoră din lume și să ajungă la un climat neutru până în 2050. În aceeași ordine de idei, reprezentanții Moldovei au informat delegația UE că în 2018 a fost adoptat Sistemul național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Sistemul este operațional și poate fi utilizat pentru a indica alte informații relevante despre schimbările climatice.

 

Totodată, în cadrul Reuniunii, reprezentanții UE au prezentat un studiu recent care constată că tot mai mulți comercianți, inclusiv cei cu amănuntul, aleg produse ecologice, care aduc mai puține daune mediul înconjurător, iar majoritatea achizițiilor sunt realizate pe baza criteriilor de durabilitate, în același timp, companiile dezvoltând strategii „verzi” și sustenabile. UE a încurajat Moldova să promoveze responsabilitatea socială a întreprinderilor, dar și a consumatorilor.

 

În acest sens, Secretara de Stat a Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a menționat că dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului.

 

De asemenea, în contextul Reuniunii a fost organizat Forumul comun de dialog cu societatea civilă pe filiera TSD. Reieșind din discuțiile purtate, reprezentanții societății civile au constatat progrese înregistrate în domeniile aferente, totodată, fiind înaintate o serie de recomandări și propuneri în vederea îmbunătățirii și implementării eficiente a practicilor europene în domeniul muncii, mediului și dezvoltării durabile.