Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Lansare a proiectului ClusterPolisee

Programul ClusterPolisee vizează definirea, dezvoltarea şi implementarea de politici regionale de cluster, permite folosirea resurselor comune, integrarea activităţilor de-a lungul lanţului valoric global, îmbinându-se cu avantajele regiunilor competitive şi cu sinergiile internaţionale.
Obiectivul principal al proiectului este de a spori capacitatea de intervenţie a decidenţilor politici, de a preveni riscurile şi de a anticipa schimbările, de a dezvolta o strategie de specializare inteligentă cu scopul de a îmbunătăţi activitatea clusterelor, accelerând totodată diferenţierea şi schimbările structurale către o economie bazată pe cunoaştere, în care este loc pentru oricare din regiunile sud-est europene.

Subscribe to Agenda