Legislatia nationala de armonizare TBT

Legislația națională de armonizare care transpune acquis-ul comunitar în domeniul Bariere Tehnice în Calea  Comerțului (Acordul de Asociere Titlul V, Capitolul 3)

 

  1. Ordinul MEI nr.5 din 09.01.2020 Cu privire la aprobarea Programului general pentru supravegherea pietei pentru 2020 (09.01.2020)

  2. Ordinul MEI nr. 3 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Programului general pentru supravegherea peței anul 2019 (27.05.2019)

  3. GHID pentru implementarea Directivei 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică (Directiva CEM) (01.04.2019)

  4. GHID privind relația dintre Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor și dispozițiile privind supravegherea pieței din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 (09.01.2019)

  5. GHID Privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune conform Directivei privind joasa tensiune 2014/35/UE (GHIDUL LVD) (09.01.2019)

  6. GHID privind siguranța jucăriilor conform Directivei 2009/48/CE (09.01.2019)

  7. ORDINUL 21 din 15.02.2016 cu privire la implementarea Reglementării tehnice privind instalațiile pe cablu care transportă persoane

  8. ORDINUL 47 din 28.03.2016 cu privire la aprobarea Planului de implementare a Reglementării tehnice privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

  9. ORDINUL 48 din 28.03.2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piață a mijloacelor de măsurare

  10. ORDINUL 175 din 23.11.2015 cu privire la implementarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piață a recipientelor simple sub presiune