Legislația națională nearmonizată

Acte  normative pe domenii:

 

Metrologie

RGML 16:2016 „Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 177 din 18.08.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.347-352, art. 1631)

http://lex.justice.md/md/366982/

 

RGML 19:2014 “Registrul de stat al mijloacelor de măsurare care deţin certificat de aprobare de model”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 116 din 30.06.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art. 955), http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353859

 

Supravegherea pieței

Hotărîrea Guvernului nr. 781 din 01.08.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competenţă ale Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică (Monitorul Oficial, 2018, nr.321-332, art.853)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376967

 

Hotărîrea Guvernului nr. 782 din 01.08.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (Monitorul Oficial, 2018, nr.321-332, art.854),

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376968

 

Protecția consumatorilor

Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente (Monitorul Oficial, 2010,nr.105-106,art.582)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334986

 

Hotărîrea Guvernului nr.774 din 20.06.2016 cu privire la preţurile de comercializarea produselor social importante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.169-183, art.834)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365505;

 

Hotărîrea Guvernului nr.65 din 26.01.2001 cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,nr.11-13, art.101)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295128

 

Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1017)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341401

 

Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 24.07.2013 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 161-166, art. 654),

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348894

 

Securitate industrială

Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40–49, art.83)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368809

 

Hotărîrea Guvernului nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.253-264, art.649)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371386

 

Ordinul ME nr. 224 din 30.12.2013 cu privire la aprobarea documentului normativ – tehnic în domeniul securităţii industriale NRS 01-03:2013 “Proceduri generale de expertiză în domeniul securităţii industriale”(Monitorul Oficial, 2014, nr.24-26, art.100)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351380

 

 Ordinul Ministerului Economiei nr. 71 din 22.04.2014 cu privire la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale NRS 01-04:2014 “Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a procesului-verbal de cercetare (Monitorul Oficial, 2014, nr.174-177, art.905)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353645

 

Lista actelor normative în domeniul securității industriale: (arhivate)

  1. Domeniul sistemelor de alimentare cu gaze
  2. Domeniul instalații sub presiune, ascensoare și mecanisme de ridicat
  3. Domeniul folosirii subsolului
  4. Domeniul chimico-tehnologic
  5. Domeniul securităţii industriale (instruire, elaborarea declaratiei securitatii industriale, clasificarea avariilor la obiectele industriale periculoase)