Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Mai multe mărci comerciale autohtone au fost acceptate pentru a fi folosite în țară și peste hotare
10/27/2014 - 12:00

27 octombrie 2014 – Astăzi a avut loc ședința Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de întrebuințare a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial.

 

Viceprim-ministrul Andrian Candu, președinte al Comisiei a menționat cât este de important să fie anulate din start propunerile de mărci ce pot compromite imaginea țării.

 

„Este responsabilitatea noastră să protejăm imaginea țării, iar prin utilizarea necorespunzătoare a denumirii oficiale a statului consumatorul poate fi indus în eroare în ceea ce privește originea geografică, calitatea sau natura produsului”, a declarat Andrian Candu.

 

Comisia s-a întrunit pentru a examina 18 solicitări de aprobare a mărcilor ce au fost depuse  la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI). Membrii comisiei, specialiști în diverse domenii, cum ar fi știință, cultură și economie, au analizat fiecare cerere în parte.

 

 

În final, 13 agenți economici au primit aprobarea pentru a utiliza mărcile comerciale propuse. Domeniile de activitate prestate de solicitanți sunt diverse, printre acestea se numără producerea băuturilor nealcoolice și alcoolice, servicii de informare și publicitate etc.

 

 

Notă: Cererile de acordare a permisiunii, sunt depuse la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), care în baza Regulamentului stabilit prin Hotărârea de Guvern 1425, examinează dosarele și permite utilizare denumirii, cu condiția ca aceasta să nu prejudicieze imaginea statului, persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova sau persoanele străine, care deţin pe teritoriul Moldovei întreprinderi funcţionale, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Totodată, în cazurile ce prezintă un interes public deosebit, AGEPI solicită opinia Comisiei.

modelul_costului