Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Management intern

Managementul intern in cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii se realizeaza în conformitate cu Politica de personal, elaborată pentru implementarea Concepţiei cu privire la personal în serviciul public aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1227-XV din 18 iulie 2002, a Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.201 din 11.03.2009.

 

Publicat la data de 28.12.2017

Actualizat la data de 08.04.2021

 

Lista documentelor:

 

 • Management financiar și control

 

 1. Declarația privind buna guvernare anul 2021
 2. Declarația privind buna guvernare anul 2020
 3. Declarația privind buna guvernare anul 2019
 4. Declarația privind buna guvernare anul 2018
 5. Declarația privind buna guvernare anul 2017
 6. Declarația privind buna guvernare anul 2016
 7. Declaraţia privind buna guvernare anul 2015
 8. Declarația privind buna guvernare
 9. Politica de contabilitate-tip a autorităților/instituțiilor din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii (16.08.2019)
 10. FORMULARUL DE AUTOEVALUARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL 
 11. SUMARUL RAPORTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL 

 

 • Funcția publică și politicile de personal

 

 1. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2021
 2. GHIDUL NOULUI ANGAJAT (2020)
 3. Politica de personal
 4. Planul privind motivarea nefinanciară în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (2020)
 5. Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Economiei și Infrastructurii
 6. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2020
 7. Codul de conduită, etică și deontologie al angajaților MEI
 8. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2019
 9. Planul de dezvoltare profesională a angajațiilor din cadrul MEI în a.2018
 10. Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul Ministerului Economiei în anul 2017
 11. Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul Ministerului Economiei în anul 2016
 12. Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor din cadrul Ministerului Economiei în anul 2015
 13. Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Ministerului Economiei în anul 2014
 14. Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Ministerului Economiei în anul 2013

 

 • Tehnologia informației și comunicațiilor

 

 1. Politica de control la sisteme și resurse informaționale din cadrul MEI (Ordin 162 din 08.07.2019)
 2. Politica internă privind securitatea cibernetică a Ministerului Economiei și Infrastructurii (28.12.2017)
 3. Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (08.08.2018)
 4. Planul anual de acțiuni privind implementarea politicilor de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (13.09.2018)
 5. Ordin 238 din 14.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea serviciilor Internet si de posta electronica de serviciu

 

 

 

 

modelul_costului