Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor şi Societății Informaționale

Astăzi comunitatea internațională sărbătorește cea de-a 52-a aniversare a Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și a Societății informaționale, celebrată anual din 1969. Această zi marchează constituirea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) la 17 mai 1865, când a fost semnată, la Paris, prima convenție internațională a telegrafului.

Ziua Mondială a Telecomunicațiilor şi a Societății Informaționale se desfășoară în acest an cu genericul „Accelerarea transformării digitale în vremuri dificile” și reflectă rolul cheie al tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în această perioadă marcată profund de criza pandemică. În acest context, criza COVID-19 nu numai că a evidențiat rolul critic al TIC pentru funcționarea continuă a societăților, dar și a adus în prim plan probleme legate de decalajul digital între și în interiorul țărilor.

În același timp, pandemia COVID-19 a evidențiat importanța accelerării transformării digitale și a avansării obiectivelor și țintelor Agendei „Connect 2030” pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Tehnologiile digitale susțin viața, munca, sănătatea și învățarea pentru miliarde de oameni. În fața COVID-19, companiile, guvernele și comunitatea digitală s-au dovedit  a fi rezistente și inovatoare, contribuind la protejarea vieții și a mijloacelor de trai. Aceste vremuri provocatoare au accelerat transformarea peste tot.

Statisticile din ultimii ani demonstrează că tehnologiile informaționale şi de comunicații au devenit motoarele dezvoltării socio-economice a ţării, ale creşterii durabile şi progresului societății noastre.

Ratele de creștere, dar și de absorbție a noilor servicii, interesul pe care-l manifestă față de acest domeniu noua generație, ne oferă siguranța că Republica Moldova are un mare potențial de dezvoltare în această direcție. Toate acestea sunt un rezultat firesc al muncii asidue şi a eforturilor susţinute ale lucrătorilor din acest sector important al economiei naționale.

Ministerul Economiei și Infrastructurii apreciază înalt profesionalismul şi eforturile depuse de angajații unităților din domeniul TIC pentru edificarea unei societăţi informaţionale incluzive pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

În aceste vremuri dificile, ne angajăm să conlucrăm pentru a asigura în continuare condiţii egale de activitate pentru toţi actorii pieței, pentru a stimula concurenţa loială, a încuraja investiţiile şi promova inovaţiile și pentru a proteja drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor de servicii TIC.

 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, transmitem sincere urări de prosperitate, progres și noi performanțe tuturor lucrătorilor din acest domeniu inovativ.

Imagini: 
modelul_costului