Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Mesajul de felicitare cu prilejul Zilei Mondiale a Calităţii
11/13/2014 - 14:30

           Tradiţional în cea de-a doua săptămână a lunii noiembrie, la iniţiativa Organizaţiei Europeane pentru Calitate, este marcată Ziua Mondială a Calităţii, care în anul 2014 se desfăşoară sub genericul „Construim Împreună o Lume de Calitate”. 

 

             Ziua Mondială a Calităţii are drept scop creşterea gradului de conştientizare, la nivel mondial, a contribuţiei semnificative pe care o are calitatea în dezvoltarea durabilă a unei organizaţii şi de a încuraja organizaţiile din întreaga lume să pună accentul pe calitate, în drumul spre prosperitate şi creştere economică.

 

         Asigurarea şi sporirea calităţii produselor şi serviciilor are un impact extrem de important atât asupra consumatorilor cît şi asupra mediului de afaceri, contribuind la creşterea competitivităţii bunurilor şi serviciilor şi la accesul acestora pe pieţele de desfacere externe.

 

       Pentru ca o întreprindere să poată obţine succesul pe o piaţă externă, în care concurenţa este din ce în ce mai acerbă, este necesară implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii, care este proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei, în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor.

 

       Implementarea sistemelor de management al calităţii, reprezintă o prioritate pentru agenţii economici din ţară, în vederea alinierii acestora la cerinţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte calitatea şi conformitatea produselor şi serviciilor. Astfel consolidând încredere consumatorilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite, stimulând creşterea productivităţii şi reducerea pierderilor şi asigurând sporirea credibilităţii organizaţiei în relaţiile cu autorităţile şi partenerii de afaceri din ţară şi străinătate.

 

      În Republica Moldova, întreprinderile tind în permanenţă să îmbunătăţească calitatea produselor şi să promoveze competitivitatea acestora pe Piaţa Unică Europeană şi implementează sistemele de management integrate.

           

      Cu această ocazie,  Ministerul Economiei transmite sincere felicitări tuturor specialiştilor, activitatea cărora contribuie la asigurarea şi promovarea calităţii în diverse domenii ale economiei naţionale. 

 

       

 modelul_costului