Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

MIEPO


Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova
(MIEPO) este instituția publică coordonatoare în domeniul implementării politicilor dedicate competitivității, promovării exportului din Republica Moldova și atragerii investițiilor, în care Ministerul Economiei are calitatea de fondator.


MIEPO are misiunea să contribuie, în mod sustenabil, la dezvoltarea economică a Republicii Moldova, prin consolidarea competitivităţii companiilor ce activează sau care intenţionează să-şi iniţieze activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în diversificarea pieţelor, creşterea exporturilor şi dezvoltarea proiectelor investiţionale pe teritoriul ţării.

 MIEPO:

 •      acordă asistenţă companiilor în vederea extinderii către alte pieţe, promovării investiţiilor şi sprijinirii companiilor care doresc să-şi extindă afacerile în Republica Moldova;
 •      contribuie la dezvoltarea întreprinderilor, prin susţinerea acestora în eforturile de diversificare a pieţelor şi creşterii exportului, precum şi sporirii competitivităţii la nivel internaţional;
 •      acordă asistenţă la promovarea imaginii/mărcilor, conform competenţelor, şi la administrarea resursele informaţionale aferente.

 

În vederea realizării misiunii sale MIEPO are următoarele atribuţii de bază

 

 • formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională;
 • contribuirea la creşterea gradului de conştientizare a Republicii Moldovei ca destinaţie de investiţii;
 • contribuirea la procesul de atragere a investiţiilor;
 • facilitarea dialogului public-privat, în scopul creării unui mediu de afaceri mai bun şi mai prosper pentru dezvoltarea sectorului privat şi dezvoltarea economică a ţării;
 • sprijinirea investiţiilor şi investitorilor, înainte, în timpul şi după procesul de investiţii;
 • susţinerea întreprinderilor în găsirea de parteneri străini şi explorarea de noi pieţe;
 • susţinerea întreprinderilor în implementarea proiectelor investiţionale în Republica Moldova, precum şi a celor interesate în exportul produselor moldoveneşti;
 • promovarea climatului investiţional şi oportunităţilor investiţionale şi de export ale Republicii Moldova.

 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A ORGANIZAȚIEI DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR ȘI PROMOVARE A EXPORTULUI DIN MOLDOVA (MIEPO) 2016 – 2020

 

Oportunități investiționale 

 

Strategii sectoriale:

 

Agricultura și industria alimentară

Automotive

Tehnologii informaționale, comunicații și BPO

Fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  şi fabricarea  încălţămintei

 

modelul_costului