Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Ministerul Economiei a analizat activitatea economico-financiară a întreprinderilor din subordine
05/03/2017 - 16:35

3 mai, Chișinău – Conducerea Ministerului Economiei nu este satisfăcută de indicii de performanță a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, administrate de instituție, și solicită elaborarea unor planuri pe termen scurt și mediu de redresare a situației la toate compartimentele. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul întrevederii cu conducătorii acestor entități.

 

Vicepremierului Octavian Calmîc, a indicat ca întreprinderile care în procesul de activitate au înregistrat profit, să prezinte business-planuri de dezvoltare minimum pentru o perioadă de 3 ani cu specificarea acțiunilor concrete de performanță. Agenții economici care au datorii trebuie să prezinte planurile de stingere a acestora, fără a aduce prejudicii statului și respectând drepturile și interesele angajaților. ”Mai mult, reieșind din faptul că Ministerul Economiei a elaborat un proiect de lege privind restructurarea întreprinderilor de stat în societăți pe acțiuni, toate entitățile din această categorie urmează să elaboreze și prezinte spre aprobare foi de parcurs privind restructurarea întreprinderilor”, a accentuat ministrul Economiei.

 

Octavian Calmîc a menționat cã Ministerul Economiei, cu suportul Guvernului Marii Britanii prin intermediul Fondului de Bunã Guvernare, a implementat un proiect, care are drept scop întãrirea capacitãților la nivelul conducerii și a personalului întreprinderilor de stat și societãților cu cotã de stat. În cadrul proiectului, experții companiei PwC, implementatorul proiectului, au venit cu un șir de recomandãri pentru a facilita aderarea întreprinderilor de stat și societãților cu cotã de stat la standardele de guvernanțã corporativã, furnizarea unui set de cerințe minime de transparențã și a unui set de indicatori de performanțã pentru a monitoriza performanța financiarã și operaționalã a acestor entitãți.

 

Analizând activitatea economico-financiară, experții Ministerului Economiei au constatat că pe parcursul anului trecut, veniturile din vânzări obținute de întreprinderile de stat au fost de 917,86 milioane de lei sau cu 24% mai mult, comparativ cu anul 2015. Din numărul total al întreprinderilor de stat, 5 pe parcursul anului trecut au înregistrat majorări ale veniturilor  din vânzări cu 194,16 milioane lei, fapt care a condiționat majorarea taxei pe valoarea adăugată încasată în bugetul de stat cu circa 32,3 milioane lei. Totodată, 7 întreprinderi de stat au înregistrat în 2016 o micșorare a veniturilor din vânzări de peste 16 milioane lei.

 

În activitatea societăților pe acțiuni s-a constatat că agenții economici au obținut pe parcursul anului 2016 venituri din vânzări în valoare de 15 296,0 milioane lei, cu 149,03 milioane lei mai mult, comparativ cu anul precedent. Alte venituri operaționale constituie 76,81 milioane lei, cu 13 milioane lei mai mult, comparativ cu anul 2015.

 

Din numărul total al societăților pe acțiuni, pe parcursul anului 2016, opt agenți economici au înregistrat, în comparație cu anul precedent majorări ale veniturilor din vânzări cu 1 879,4 milioane lei, fapt care a condiționat majorarea taxei pe valoarea adăugată încasată în bugetul de stat cu circa 313,5 milioane lei. De asemenea, 6 societăți pe acțiuni au înregistrat în anul 2016 micșorări ale veniturilor din vânzări în sumă de 1 690,0 milioane lei.

 

”În scopul îmbunătățirii situației economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, Ministerul Economiei propune conducerii entităților economice întreprinderea măsurilor întru dezvoltarea activității prin majorarea veniturilor din vânzări, micșorarea volumului creanțelor, evitarea cheltuielilor nejustificate și neregulamentare, optimizarea acestora, fapt ce va genera majorarea profitului net al întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni și îmbunătățirea indicatorilor de performanță” a accentuat vicepremierul Calmîc .

 

 

Ministrul Economiei a mai specificat că consiliile de administrație și consiliile societăților urmează să stabilească obiective de performanță viabile pentru conducătorii întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, de realizarea cărora va depinde nivelul salarizării organului executiv.

 

Notă analitică privind rezultatele activităţii economico-financiare în anul 2016 a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale administrate de Ministerul Economiei

Imagini: 
modelul_costului