Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Ministerul Economiei a prezentat donatorilor proiectul programului de dezvoltare economică a Republicii Moldova pentru anii 2017 – 2019
11/24/2016 - 17:15

24 noiembrie, Chișinău – Viziunile și direcțiile prioritare de dezvoltare economică a Republicii Moldova pentru anii 2017 – 2019 au fost discutate în cadrul întrevederii viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, cu reprezentanții Băncii Mondiale, ONU, Delegației Uniunii Europene, USAID, ADA, IFC, Asistența Tehnică pentru implementarea DCFTA, etc.

 

În cadrul reuniunii partenerilor de dezvoltarea le-a fost prezentată viziunea Ministerului Economiei asupra dezvoltării Republicii Moldova, fiind menționat că  realizarea măsurilor propuse va avea un impact pozitiv asupra  creșterii economice la nivel regional (nord, sud, centru și UTA Găgăuzia), precum şi reducerea sărăciei.

 

Documentul este axat pe trei nivele de intervenție: macro, mezo și micro, acțiunile fiind îndreptate spre modernizarea și dezvoltarea IMM-urilor prin evaluarea necesităților acestora; acordarea de granturi și subvenții pentru modernizarea tehnologică; dezvoltarea infrastructurii fizice în regiune, prin asigurarea accesului la conexiunile de infrastructură  pentru companiile noi și a spațiilor de  producere; dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale în toate regiunile țării; promovarea inovațiilor și a transferului tehnologic; accesul la finanțare pentru IMM-uri prin diversificarea surselor și tipurilor de finanțare externă; precum şi implementarea DCFTA altor acorduri de liber schimb.

 

Bugetul total al proiectului se estimează la 90 milioane de euro, iar activitățile și finanțarea acestora se referă la o perioadă de programare de 3 ani și o perioadă de implementare de 5 ani (2017-2021).

 

Potrivit ministrului Octavian Calmîc, obiectivul principal este de a avea o mai bună comunicare cu partenerii de dezvoltare în scopul realizării programelor stabilite, evitării oricăror suprapuneri de asistență acordată de diferiți donatori, precum îndreptarea eforturilor comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor stabilite.

 

 

 

Imagini: 
modelul_costului